ΜΑΡΜΑΡΑ

Τα μαρμαρα είναι πετρώματα αποτελούμενα κατά το μέγιστο ποσοστό τους από ασβεστίτη. Η λέξη ετυμολογείται από την αρχαιοελληνική μάρμαρος, δηλαδή <<λαμπερός λίθος>>

Μαρμαρα

ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Ο γρανίτης είναι ένα διαδεδομένο, φυσικό πυριγενές, πλουτώνιο πέτρομα με κοκκώδη ιστό και όξινη σύσταση με μεγάλη σκληρότητα. Χρησιμοποιείτε ευρέως ως διακοσμητικό υλικό.

Granites_B2

ΤΕΧΝΟΓΡΑΝΙΤΕΣ (Χαλαζίες)

Ο Τεχνογρανίτης είναι συνθετικό χαλαζιακό πέτρωμα. Έχει μεγάλη σκληρότητα, με ελάχιστη απορροφητικότητα, ενώ δεν χρειάζεται την συντήρηση ενός φυσικού υλικού.

Xalaziaka_B2